Urząd Gminy Glinojeck

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
Gmina miejsko-wiejska

566-000-82-75

mazowieckie
ciechanowski
Glinojeck
Glinojeck
Płocka 12
06-450
46,00 %
153 km²
8145 mieszkańców

WALDEMAR JERZY GODLEWSKI

Przemysław Iwański

WYKAZ KONT BANKOWYCH:
GMINA GLINOJECK:
35 8213 0008 2003 0404 0101 0001 - Dochody gminy Glinojeck, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,

URZĄD MIASTA I GMINY GLINOJECK:
59 8213 0008 2003 0012 6771 0003 - opłata skarbowa, opłata targowa, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości
podatek rolny, podatek leśny, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia alkoholowe
czynsze, media, darowizny, opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

75 8213 0008 2003 0012 6771 0006 - wadium
zabezpieczenie należytego wykonania umowy


05 8213 0008 2001 0012 6771 0008
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Opłat na w/w konta bez pobierania prowizji można dokonywać w:
PBS Ciechanowie , Filia w Glinojecku
Adres:
ul. Fabryczna 3
06-450 Glinojeck
powiat ciechanowski
woj. mazowieckie
Telefon:
+ 48 23 674 05 66
Godziny pracy
poniedziałek - piątek - 8.00 - 15.30

GMINA GLINOJECK
NIP 566 188 11 29
REGON 130377882URZĄD MIASTA I GMINY
NIP 566 000 82 75
REGON 000536203

BUDŻET GMINY
DOCHODY 38 204 358,89
WYDATKI 42 704 358,89
WYDATKI INWESTYCYJNE:
20 633 005,41 – 46,00% WYDATKÓW BUDŻETU

Adres skrytki epuap:

/7m51bun4qd/skrytka

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2008 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 161602
19 maja 2015 14:12 (Cezary Rzemieniewski) - Aktualizacja danych stanowiska: Za-ca Burmistrza Przemysław Iwański.
27 listopada 2014 12:56 (Katarzyna Łukaszewska) - Aktualizacja danych.
04 listopada 2014 10:56 (Katarzyna Łukaszewska) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl