Urząd Gminy Glinojeck

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
Rodzaj:Gmina miejsko-wiejska
NIP:

566-000-82-75

Województwo:mazowieckie
Powiat:ciechanowski
Gmina:Glinojeck
Miejscowość:Glinojeck
Adres:Płocka 12
Kod pocztowy:06-450
Procent na inwestycje:46,00 %
Obszar:153 km²
Liczba mieszkańców:8145 mieszkańców
Burmistrz:

WALDEMAR JERZY GODLEWSKI

Za-ca Burmistrza:

Przemysław Iwański

Informacje dodatkowe:

WYKAZ KONT BANKOWYCH:
GMINA GLINOJECK:
35 8213 0008 2003 0404 0101 0001 - Dochody gminy Glinojeck, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,

URZĄD MIASTA I GMINY GLINOJECK:
59 8213 0008 2003 0012 6771 0003 - opłata skarbowa, opłata targowa, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości
podatek rolny, podatek leśny, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia alkoholowe
czynsze, media, darowizny, opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

75 8213 0008 2003 0012 6771 0006 - wadium
zabezpieczenie należytego wykonania umowy


05 8213 0008 2001 0012 6771 0008
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Opłat na w/w konta bez pobierania prowizji można dokonywać w:
PBS Ciechanowie , Filia w Glinojecku
Adres:
ul. Fabryczna 3
06-450 Glinojeck
powiat ciechanowski
woj. mazowieckie
Telefon:
+ 48 23 674 05 66
Godziny pracy
poniedziałek - piątek - 8.00 - 15.30

DANE DOTYCZĄCE GMINY:

GMINA GLINOJECK
NIP 566 188 11 29
REGON 130377882DANE DOTYCZĄCE URZĘDU MIASTA I GMINY GLINOJECK:

URZĄD MIASTA I GMINY
NIP 566 000 82 75
REGON 000536203

BUDŻET GMINY:

BUDŻET GMINY
DOCHODY 38 204 358,89
WYDATKI 42 704 358,89
WYDATKI INWESTYCYJNE:
20 633 005,41 – 46,00% WYDATKÓW BUDŻETU

Epuap skrytka:

Adres skrytki epuap:

/7m51bun4qd/skrytka

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2008, 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 214495
19 maja 2015, 14:12 Cezary Rzemieniewski - Aktualizacja danych stanowiska: Za-ca Burmistrza Przemysław Iwański.
27 listopada 2014, 12:56 Katarzyna Łukaszewska - Aktualizacja danych.
04 listopada 2014, 10:56 Katarzyna Łukaszewska - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl