Urząd Gminy Glinojeck

Rejestr zmian

26 lipca 2017 10:17 (Anna Pośpiech) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wszczęcia postępowania...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
26 lipca 2017 10:17 (Anna Pośpiech) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wszczęcia postępowania...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 15:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze__tablica.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 13:54 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa miału węglowego o wartości opałowej...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_mial_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 12:43 (Elżbieta Przybyłowska) Komunikaty: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...: Dodanie załącznika [postanowienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 12:39 (Elżbieta Przybyłowska) Aktualności: Informacja dot. realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 11:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 11:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 11:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 11:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 11:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 11:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze__tablica.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:48 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego EKOGROSZEK typu 31.2...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ekogroszek_2017.doc x] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:21 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:21 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:21 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:21 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:21 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 14:21 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku": Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 12:03 (Elżbieta Przybyłowska) Komunikaty: Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania...: Dodanie załącznika [postanowienie_stwierdzajace_obowiazek_przeprowadzenie_oceny_oddzialyw ania_na_srodowisko_dla_planowanego_przedsiewziecia_polegajacego_na_bud owie_biogazowni_rolniczej_o_mocy_do_1_mw_w_miejscowosci_kondrajec_szla checki_gmina_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 13:34 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 13:34 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 13:34 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2017 13:34 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku...: Dodanie załącznika [wyjasnienie_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2017 13:41 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo...: Dodanie załącznika [gokumentacja.rar] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lipca 2017 13:41 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot.rar] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lipca 2017 13:39 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo...: Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lipca 2017 13:39 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lipca 2017 13:39 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lipca 2017 12:42 (Elżbieta Przybyłowska) Komunikaty: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca...: Dodanie załącznika [skan_os02.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2017 12:35 (Elżbieta Przybyłowska) Komunikaty: Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie...: Dodanie załącznika [skan_os01.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 64313
Realizacja: IDcom-web.pl