Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

06 marca 2019 09:59 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Usunięcie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:30 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Dodanie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:30 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Usunięcie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:20 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:20 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbuz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbpdp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbnds.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rb28s.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:18 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rb27s.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:18 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2019 15:43 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_dyrektora_regionalnego_zarzadu_gospodarki_wodnej_w_wars zawie_z_dnia_22_lutego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:15 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:14 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_44_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_nadania_nazwy_ulicy_polozonej_w_glinojecku_w_obrebie_ nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:14 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_44_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_nadania_nazwy_ulicy_polozonej_w_glinojecku_w_obrebie_ nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:13 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:12 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_43_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_inkasa_oplaty_za_gospodarowania_odpadami_komunalnymi. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:12 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:12 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_43_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_inkasa_oplaty_za_gospodarowania_odpadami_komunalnymi. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:10 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_42_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_201 9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:09 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_42_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_201 9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:09 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:05 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_41_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:05 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_41_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:04 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:01 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v__40_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_20 19_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_nr_iv_34_2019_rady_miejskiej_w_glino jecku_z_dnia_31_stycznia_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:00 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v__40_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_20 19_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_nr_iv_34_2019_rady_miejskiej_w_glino jecku_z_dnia_31_stycznia_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:00 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2019 08:45 (Tomasz Lewandowski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2019 08:44 (Tomasz Lewandowski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2019 08:43 (Tomasz Lewandowski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2019 10:42 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023.
22 lutego 2019 10:42 (Aneta Licnerska) Osoby: Łukasz Kapczyński: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023.
22 lutego 2019 10:41 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023.
22 lutego 2019 10:41 (Aneta Licnerska) Osoby: Grzegorz Sikorski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023.
21 lutego 2019 16:03 (Tomasz Lewandowski) Komunikaty: Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 21 lutego...: Dodanie załącznika [program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 16:02 (Tomasz Lewandowski) Komunikaty: Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 21 lutego...: Dodanie załącznika [program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_gminy_glinojeck__zarzadzenie. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 15:25 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wydania decyzji...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_os.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:24 (Anna Pośpiech) Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:24 (Anna Pośpiech) Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:24 (Anna Pośpiech) Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:24 (Anna Pośpiech) Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu w gminie...: Dodanie załącznika [wyniki_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2019 15:29 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wszczęcia postępowania...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_bp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2019 11:49 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck znak: OŚ.6220.6.2018...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2019 11:48 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck informujące, że wydane...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 98391
Realizacja: IDcom.pl