Urząd Gminy Glinojeck

Rejestr zmian

05 grudnia 2018 10:48 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:48 (Aneta Licnerska) Osoby: Barbara Kowalska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:47 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:47 (Aneta Licnerska) Osoby: Celina Czerska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:38 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:38 (Aneta Licnerska) Osoby: Zenona Babicz: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:37 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:37 (Aneta Licnerska) Osoby: Andrzej Franczak: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:36 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:36 (Aneta Licnerska) Osoby: Grażyna Konstantynowicz: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:35 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:35 (Aneta Licnerska) Osoby: Waldemar Jóźwiak: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:34 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:34 (Aneta Licnerska) Osoby: Urszula Wróblewska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:33 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:33 (Aneta Licnerska) Osoby: Wiesław Mostowy: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:31 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:31 (Aneta Licnerska) Osoby: Krzysztof Turalski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:30 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:30 (Aneta Licnerska) Osoby: Małgorzata Joanna Sobolewska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:29 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:29 (Aneta Licnerska) Osoby: Marek Piotr Marcinkowski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:28 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:28 (Aneta Licnerska) Osoby: Teresa Alicja Sosińska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:27 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:27 (Aneta Licnerska) Osoby: Jacek Roman Klopper: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:20 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:20 (Aneta Licnerska) Osoby: Wojciech Bruździński: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 08:59 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie podwyższenia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_22_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_podwyzsze nia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w_zakres ie_dozywiania__dla_osob_objetych_wieloletnim_programem_wspierania_fina nsowego_gmin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:54 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_22_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_podwyzsze nia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w_zakres ie_dozywiania__dla_osob_objetych_wieloletnim_programem_wspierania_fina nsowego_gmin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:54 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_21_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zasad_zwr otu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_swiadczenia_pienie znego_na_zakup_posilku_lub_zywnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:44 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie zasad zwrotu...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_21_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zasad_zwr otu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_swiadczenia_pienie znego_na_zakup_posilku_lub_zywnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:38 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_20_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_ustanowie nia_wieloletniego_programu_oslonowego_w_zakresie_dozywiania__pomoc_gmi ny_glinojeck_w_zakresie_dozywiania__na_lata_20192023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:38 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie ustanowienia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_20_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_ustanowie nia_wieloletniego_programu_oslonowego_w_zakresie_dozywiania__pomoc_gmi ny_glinojeck_w_zakresie_dozywiania__na_lata_20192023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:33 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_wprowadze nia_regulaminu_okreslajacego_zasady_korzystania_z_silowni_zewnetrznej_ boiska_do_siatkowki_plazowej_oraz_boiska_do_badmintona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:32 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie wprowadzenia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_wprowadze nia_regulaminu_okreslajacego_zasady_korzystania_z_silowni_zewnetrznej_ boiska_do_siatkowki_plazowej_oraz_boiska_do_badmintona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_18_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_przyjecia _gminnego_programu_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_n a_rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:26 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie przyjęcia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_18_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_przyjecia _gminnego_programu_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_n a_rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:26 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie przyjęcia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:21 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_17_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_uchwaleni a_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_glinojeck_z_organizacjami_pozarza dowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na _rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:21 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie uchwalenia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_17_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_uchwaleni a_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_glinojeck_z_organizacjami_pozarza dowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na _rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:20 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie uchwalenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:15 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_16_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zmian_w_s tatucie_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:14 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie zmian w Statucie...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_16_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zmian_w_s tatucie_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 16:04 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Ilość wyświetleń: 92342
Realizacja: IDcom.pl