Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

07 stycznia 2019 16:00 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 16:00 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 16:00 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_27_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowan ia_przestrzennego_miasta_i_gminy_glinojeck_etap_i_cz_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:59 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_27_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowan ia_przestrzennego_miasta_i_gminy_glinojeck_etap_i_cz_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:58 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
07 stycznia 2019 15:58 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_27_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowan ia_przestrzennego_miasta_i_gminy_glinojeck_etap_i_cz_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 stycznia 2019 15:58 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_27_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowan ia_przestrzennego_miasta_i_gminy_glinojeck_etap_i_cz_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 stycznia 2019 11:37 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 10:37 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_32_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_oplaty_targowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 10:37 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 10:36 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_32_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_oplaty_targowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 10:35 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_31_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:31 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_31_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:31 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:27 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_30_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zlecenia_komisji_rewizyjnej_podjecia_czynnosci_kontro lnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:27 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_30_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zlecenia_komisji_rewizyjnej_podjecia_czynnosci_kontro lnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:27 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:25 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_29_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zatwierdzenia_rocznego_planu_pracy_i_kontroli_komisji _rewizyjnej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:25 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:25 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_29_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zatwierdzenia_rocznego_planu_pracy_i_kontroli_komisji _rewizyjnej_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:22 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_28_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zarzadzenie_wyborow_soltysow_i_czlonkow_rad_soleckich .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:22 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_28_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_zarzadzenie_wyborow_soltysow_i_czlonkow_rad_soleckich .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:22 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:20 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 stycznia 2019 09:18 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_26_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestr zennego_obszaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_bielawy_gmina_gl inojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:17 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_26_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestr zennego_obszaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_bielawy_gmina_gl inojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:16 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:09 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_25_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestr zennego_obszaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_dzialy_gmina_gli nojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:09 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 09:06 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_25_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestr zennego_obszaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_dzialy_gmina_gli nojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 08:57 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_budzetowa_gminy_glinojeck_na_2019_rok_nr_iii_24_2018_rady_mie jskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 08:56 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok nr III/24/2018 Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [uchwala_budzetowa_gminy_glinojeck_na_2019_rok_nr_iii_24_2018_rady_mie jskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 08:42 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_23_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 08:42 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 08:41 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iii_23_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_ 2018_r_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_zp271862018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:54 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:53 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 15:53 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_zp271872018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 95192
Realizacja: IDcom.pl