Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

12 lutego 2019 08:20 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_39_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_w_sprawie_upowaznienia_do_zlozenia_wniosku_o_zwieksze nie_dofinansowania_projektu_pn_„modernizacja_oczyszczalni_sciekow_w_ ul_stary_garwarz_—_popr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:14 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_38_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosku_o_interwencje_dotyczaca_nierowne go_traktowania_uczennicy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:14 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_38_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosku_o_interwencje_dotyczaca_nierowne go_traktowania_uczennicy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:10 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_37_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_uchwalenia_gminnego_programu_prze ciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:09 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_37_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_uchwalenia_gminnego_programu_prze ciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 16:01 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_36_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojeckuz_ dnia_29_listopada_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 16:01 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_35_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_obs zaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_kondrajec_szlachecki_gmina_ glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 16:01 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_36_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojeckuz_ dnia_29_listopada_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:57 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_35_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_obs zaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_kondrajec_szlachecki_gmina_ glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:52 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_34_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_201 9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:52 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_34_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_201 9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:47 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_33_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:47 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_33_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 14:22 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Dodanie załącznika [zp27162019_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 14:22 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego...: Dodanie załącznika [zp27152019_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 13:25 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wszczęcia postępowania...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 08:52 (Iwona Wernicka) Protokoły z sesji: PROTOKÓŁ NR III/2018 z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia...: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan_20122018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2019 14:46 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lutego 2019 14:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lutego 2019 14:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lutego 2019 14:44 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lutego 2019 14:43 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lutego 2019 14:09 (Tomasz Lewandowski) Rok 2019: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - ˝Służymy Polsce piosenką˝....: Dodanie załącznika [sluzymy_polsce_piosenka__ii__festiwal_piosenki_zuchowej_harcerskiej_i _patriotycznej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2019 13:14 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wszczęcia postępowania...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2019 13:02 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_soft.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 12:53 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:53 (Aneta Licnerska) Osoby: Stanisław Zubelewicz: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:52 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:52 (Aneta Licnerska) Osoby: Jacek Radwański: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:51 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:51 (Aneta Licnerska) Osoby: Janusz Przybyszewski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:50 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:50 (Aneta Licnerska) Osoby: Mieczysław Madejski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:49 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:49 (Aneta Licnerska) Osoby: Dariusz Lewandowski: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:48 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:48 (Aneta Licnerska) Osoby: Marek Kuminiarczyk: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:47 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
06 lutego 2019 12:47 (Aneta Licnerska) Osoby: Zofia Kamińska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.
Ilość wyświetleń: 98387
Realizacja: IDcom.pl