Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

05 czerwca 2019 14:18 (Barbara Kupniewska) Komunikaty: Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2019 12:22 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck...: Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz_w_wersji_edytowalnej.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 czerwca 2019 12:20 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck...: Dodanie załącznika [siwz__obsluga_bankowa__ostateczna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 czerwca 2019 12:20 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 czerwca 2019 12:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:57 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zal_nr_9_do_zaproszenia___ochrona_danych_osobowych__projekt_umowy.doc ] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:57 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zal_nr_8_do_zaproszenia_projekt_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:56 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_zdzo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:56 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_zdzo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:56 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_zdzo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:56 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_zdzo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:55 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_zdzo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:55 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zdzo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:55 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zdzo.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:54 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zlozenia_oferty_azbest_2019.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 13:53 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 11:58 (Aneta Licnerska) Komunikaty: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały...: Dodanie załącznika [sprawozdanie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 11:57 (Aneta Licnerska) Komunikaty: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 czerwca 2019 11:28 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu...: Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:22 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:21 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:20 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_52_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_maja_20 19_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2019. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:19 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:19 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_51_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_maja_20 19_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy _glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:18 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:18 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 maja 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_52_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_maja_20 19_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2019. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 11:16 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 maja 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 10:55 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 maja 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii_51_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_maja_20 19_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy _glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 10:54 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 maja 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 15:41 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 14:57 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:59 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:59 (Aneta Licnerska) Rejestr Działalności Regulowanej: Rejestr Działalności Regulowanej: Dodanie załącznika [rejestr_dzialalnosci_regulowanej__odpady_komunalne_aktualny_na_dzien_ 24052019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:58 (Aneta Licnerska) Rejestr Działalności Regulowanej: Rejestr Działalności Regulowanej: Usunięcie załącznika [rejestr_dzialalnosci_regulowanej__odpady_komunalneaktualny_na_dzien_2 4032017.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:58 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:50 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Dodanie załącznika [lista_osob_zglaszajacych.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:50 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Dodanie załącznika [oswiadczeniekandydtanalawnika1556537703.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:50 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Dodanie załącznika [oswiadczeniekandydatanalawnika1556537703.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:49 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Dodanie załącznika [kartazgloszeniakandydatanalawnika1556537703.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:48 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Dodanie załącznika [rozporzadzenie_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:47 (Dawid Marczewski) Komunikaty: URZĄD MIASTA I GMINY W GLINOJECKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI...: Dodanie załącznika [ustawa_dzial_iv_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 11:43 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Glinojeck...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 11:42 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Glinojeck...: Dodanie załącznika [sprawozdanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 99244
Realizacja: IDcom.pl