Urząd Gminy Glinojeck

Rejestr zmian

05 grudnia 2018 10:28 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:28 (Aneta Licnerska) Osoby: Teresa Alicja Sosińska: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:27 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:27 (Aneta Licnerska) Osoby: Jacek Roman Klopper: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:20 (Aneta Licnerska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 10:20 (Aneta Licnerska) Osoby: Wojciech Bruździński: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za rok 2017.
05 grudnia 2018 08:59 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie podwyższenia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_22_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_podwyzsze nia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w_zakres ie_dozywiania__dla_osob_objetych_wieloletnim_programem_wspierania_fina nsowego_gmin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:54 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_22_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_podwyzsze nia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w_zakres ie_dozywiania__dla_osob_objetych_wieloletnim_programem_wspierania_fina nsowego_gmin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:54 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_21_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zasad_zwr otu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_swiadczenia_pienie znego_na_zakup_posilku_lub_zywnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:44 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie zasad zwrotu...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_21_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zasad_zwr otu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_swiadczenia_pienie znego_na_zakup_posilku_lub_zywnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:38 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_20_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_ustanowie nia_wieloletniego_programu_oslonowego_w_zakresie_dozywiania__pomoc_gmi ny_glinojeck_w_zakresie_dozywiania__na_lata_20192023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:38 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie ustanowienia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_20_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_ustanowie nia_wieloletniego_programu_oslonowego_w_zakresie_dozywiania__pomoc_gmi ny_glinojeck_w_zakresie_dozywiania__na_lata_20192023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:33 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_wprowadze nia_regulaminu_okreslajacego_zasady_korzystania_z_silowni_zewnetrznej_ boiska_do_siatkowki_plazowej_oraz_boiska_do_badmintona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:32 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie wprowadzenia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_wprowadze nia_regulaminu_okreslajacego_zasady_korzystania_z_silowni_zewnetrznej_ boiska_do_siatkowki_plazowej_oraz_boiska_do_badmintona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_18_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_przyjecia _gminnego_programu_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_n a_rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:26 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie przyjęcia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_18_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_przyjecia _gminnego_programu_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_n a_rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:26 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie przyjęcia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:21 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_17_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_uchwaleni a_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_glinojeck_z_organizacjami_pozarza dowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na _rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:21 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie uchwalenia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_17_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_uchwaleni a_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_glinojeck_z_organizacjami_pozarza dowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na _rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:20 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie uchwalenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:15 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_16_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zmian_w_s tatucie_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:14 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie zmian w Statucie...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_16_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zmian_w_s tatucie_gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 16:04 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
04 grudnia 2018 16:04 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
04 grudnia 2018 16:04 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych członka komisji: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
04 grudnia 2018 16:03 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Glinojecku.
04 grudnia 2018 16:00 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
04 grudnia 2018 16:00 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
04 grudnia 2018 15:59 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodniczący Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
04 grudnia 2018 15:59 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Usunięcie członka komisji.
04 grudnia 2018 15:59 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodniczący Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
04 grudnia 2018 15:58 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie komisji: Komisja Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
04 grudnia 2018 15:57 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący Komisji Przemysłu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
04 grudnia 2018 15:56 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji Przemysłu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
04 grudnia 2018 15:56 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Przemysłu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
04 grudnia 2018 15:56 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
04 grudnia 2018 15:55 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodniczący Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
04 grudnia 2018 15:55 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie komisji: Komisja Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
04 grudnia 2018 15:54 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
04 grudnia 2018 15:53 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
04 grudnia 2018 15:53 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
04 grudnia 2018 15:52 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie komisji: Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
04 grudnia 2018 15:52 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Planu, Budżetu i Finansów.
04 grudnia 2018 15:51 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Planu, Budżetu i Finansów.
04 grudnia 2018 15:51 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodniczący Komisji Planu, Budżetu i Finansów.
Ilość wyświetleń: 88948
Realizacja: IDcom.pl