Urząd Gminy Glinojeck

Rejestr zmian

04 grudnia 2018 15:50 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie komisji: Komisja Planu, Budżetu i Finansów.
04 grudnia 2018 15:42 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_15_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospodarowanie_ odpadami_komunalnymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:42 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_15_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospodarowanie_ odpadami_komunalnymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:38 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_14_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_oplaty_targowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:38 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_14_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_oplaty_targowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:36 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_13_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodkow_tr ansportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:36 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_13_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodkow_tr ansportowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:33 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_12_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_obnizenia_ceny_skupu_zyta_do_celow_wymiaru_podatk u_rolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:32 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_11_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_okreslenia_stawek_wysokosci_podatku_od_nieruchmos ci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:30 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_12_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_obnizenia_ceny_skupu_zyta_do_celow_wymiaru_podatk u_rolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:28 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_11_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_okreslenia_stawek_wysokosci_podatku_od_nieruchmos ci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:20 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_10_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok _2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:19 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_10_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada _2018_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok _2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:08 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_9_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_ gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 15:07 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_9_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_ gminy_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:53 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_8_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_ustalenia_wynagrodzenia_burmistrza_miasta_i_gminy_ glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:51 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_8_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_ustalenia_wynagrodzenia_burmistrza_miasta_i_gminy_ glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:48 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_7_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_powolania_stalych_komisji_rady_miejskiej_w_glinoje cku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:47 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_7_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_powolania_stalych_komisji_rady_miejskiej_w_glinoje cku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:45 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji skarg, wniosków i petycji.
04 grudnia 2018 14:45 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji skarg, wniosków i petycji.
04 grudnia 2018 14:45 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji.
04 grudnia 2018 14:44 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Glinojecku.
04 grudnia 2018 14:42 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_6_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_komisji_skarg_wnioskow_i_p etycji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:42 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_6_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_komisji_skarg_wnioskow_i_p etycji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:39 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_5_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_powolania_komisji_skarg_wnioskow_i_petycji_rady_mi ejskiej_w_glinojecku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:39 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_5_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_powolania_komisji_skarg_wnioskow_i_petycji_rady_mi ejskiej_w_glinojecku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:35 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.
04 grudnia 2018 14:35 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Członek Komisji Rewizyjnej.
04 grudnia 2018 14:35 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie członka komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
04 grudnia 2018 14:34 (Dawid Marczewski) Organy: Rada: Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Glinojecku.
04 grudnia 2018 14:31 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_4_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_komisji_rewizyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:31 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:31 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_4_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_komisji_rewizyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:28 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_3_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_powolania_komisji_rewizyjnej_rady_miejskiej_w_glin ojecku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 14:28 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_3_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_ 2018_roku_w_sprawie_powolania_komisji_rewizyjnej_rady_miejskiej_w_glin ojecku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2018 11:53 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wyłożeniu do publicznego...: Dodanie załącznika [glinojeckkondrajec_szlachplan_do_wylozenia_29102018.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 88945
Realizacja: IDcom.pl