Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

29 maja 2019 11:35 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Obwieszczenie PGW Wody Polskie WA.RUZ.421.105.2018.EP.AM: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:57 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:56 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_projekt_umowy_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:56 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:56 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4a_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:56 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:56 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:55 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:55 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_groszek_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 13:55 (Marcin Nowakowski) Przetargi: Postępowanie pn. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2...: Dodanie załącznika [siwz_groszek_2019_rok.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 08:37 (Dawid Marczewski) Komunikaty: ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2019 11:24 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_wody.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2019 08:25 (Tomasz Lewandowski) Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Informacja o składzie i pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach Wyborczych...: Dodanie załącznika [informacja_o_skladach_komisji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2019 08:17 (Tomasz Lewandowski) Aktualności: Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego...: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2019 08:15 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego...: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2019 11:42 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.1.421.81.2019.MG...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_wazuz1421812019mg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2019 09:13 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 maja 2019 09:13 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 maja 2019 09:13 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 maja 2019 09:13 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 maja 2019 09:12 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2019 11:45 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie przeprowadzenia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2019 11:48 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Informacja dotycząca możliwości sterylizacji suczek: Dodanie załącznika [informacja_dotyczaca_mozliwosci_sterylizacji_suczek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2019 11:47 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Informacja dotycząca możliwości sterylizacji suczek: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2019 12:55 (Tomasz Lewandowski) Oświata: Ogłoszenie - aktualizacja wysokości kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli...: Dodanie załącznika [podstawowa_kwota_dotacji_dla_przedszkoli_na_terenie_gminy_glinojeck_n a_rok_2019_po_aktualizacji_w_kwietniu_br.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2019 12:54 (Tomasz Lewandowski) Oświata: Ogłoszenie informujące o wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2019...: Dodanie załącznika [podstawowa_kwota_dotacji_dla_przedszkoli_na_terenie_gminy_glinojeck_n a_rok_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 12:19 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 maja 2019 roku...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vii_48_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_9_maja_2019 _roku_w_sprawie_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrz ennego_gminy_glinojeck_dla_obszaru_polozonego_w_obrebie_kondrajec_szla checki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 12:17 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 maja 2019 roku...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 12:11 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 12:09 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vii_48_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_9_maja_2019 _roku_w_sprawie_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrz ennego_gminy_glinojeck_dla_obszaru_polozonego_w_obrebie_kondrajec_szla checki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 11:48 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 maja 2019 roku...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_49_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_9_maja_2019_ roku_w_sprawie__zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2019 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 11:47 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_49_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_9_maja_2019_ roku_w_sprawie__zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2019 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 11:46 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vii_48_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_9_maja_2019 _roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmin y_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 11:40 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 maja 2019 roku...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vii_48_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_9_maja_2019 _roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmin y_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 20:42 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania finansowe Gminy Glinojeck za 2018 rok: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 20:41 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania finansowe Gminy Glinojeck za 2018 rok: Dodanie załącznika [rachunek_zyskow_i_strat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 20:40 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania finansowe Gminy Glinojeck za 2018 rok: Dodanie załącznika [bilans_z_wykonania_budzetu_za__2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 20:40 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania finansowe Gminy Glinojeck za 2018 rok: Dodanie załącznika [bilans_jednostki_budzetowej_za_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 99709
Realizacja: IDcom.pl