Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

11 marca 2019 15:43 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck znak: OŚ.6220.6.2018 z dnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 09:53 (Dawid Marczewski) Petycje 2019 r.: Petycja 1: Dodanie załącznika [petycja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 09:51 (Cezary Rzemieniewski) Petycje 2019 r.: Petycja 1: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 09:01 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie- "Praktyczne wskazówki...: Dodanie załącznika [wskazowki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 15:53 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz4__ostateczna1.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 marca 2019 15:52 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 marca 2019 15:52 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 marca 2019 15:50 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości...: Dodanie załącznika [ocena_maluzyn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 15:50 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 14:23 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości...: Dodanie załącznika [ppins.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 14:23 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 14:20 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Informacje Koła Łowieckiego oraz Nadleśnictwa Ciechanów: Dodanie załącznika [informacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 16:23 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 10:03 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników...: Dodanie załącznika [zezwolenie_os.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 10:03 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników...: Usunięcie załącznika [rejestr.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 10:02 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników...: Dodanie załącznika [rejestr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 10:01 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Usunięcie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 10:01 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Dodanie załącznika [rejestr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:59 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Dodanie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:59 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Usunięcie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:30 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Dodanie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 09:30 (Dawid Marczewski) Rejestr zezwoleń wz. wywozu nieczystości płynnych: REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W...: Usunięcie załącznika [rejestr_wydanych_zezwolen_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystos ci_cieklych_na.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:20 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:20 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbuz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbpdp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbnds.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rbn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:19 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rb28s.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:18 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie załącznika [rb27s.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:18 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2019 15:43 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_dyrektora_regionalnego_zarzadu_gospodarki_wodnej_w_wars zawie_z_dnia_22_lutego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:15 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:14 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_44_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_nadania_nazwy_ulicy_polozonej_w_glinojecku_w_obrebie_ nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:14 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_44_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_nadania_nazwy_ulicy_polozonej_w_glinojecku_w_obrebie_ nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:13 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:12 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_v_43_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_21_lutego_201 9_roku_w_sprawie_inkasa_oplaty_za_gospodarowania_odpadami_komunalnymi. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:12 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 95794
Realizacja: IDcom.pl