Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

18 stycznia 2019 11:59 (Anna Pośpiech) Przetargi: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 stycznia 2019 10:46 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Plan Polowań Wojskowego Koła Łowieckiego nr 318 "Uroczysko" : Dodanie załącznika [plan_polowan_18_01_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2019 10:46 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Plan Polowań Wojskowego Koła Łowieckiego nr 318 "Uroczysko" : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 13:33 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 17 stycznia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_4_2019_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_z_dnia_17_s tycznia_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 13:33 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 17 stycznia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 11:16 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. obowiązku przeprowadzenia...: Dodanie załącznika [opinia_wody_pgw_wody_polskie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 11:14 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_ppis_w_ciechanowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 11:13 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2019 08:52 (Dawid Marczewski) Przetargi: Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 11:03 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Informacja Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 320 w Mińsku Mazowieckim...: Dodanie załącznika [informacja_kolo_nr_320.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 09:33 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Informacje dotyczące opląty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 09:32 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Informacje dotyczące opląty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej...: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 09:31 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Informacje dotyczące opląty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2019 14:58 (Tomasz Lewandowski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor d/s oświaty i księgowości budżetowej.
14 stycznia 2019 14:57 (Tomasz Lewandowski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Dodanie stanowiska: Inspektor ds oświaty i księgowości budżetowej.
14 stycznia 2019 14:55 (Tomasz Lewandowski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Usunięcie stanowiska: Stanowisko pracy d/s organizacji oświaty.
11 stycznia 2019 15:27 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy...: Dodanie załącznika [2019_01_04_zalacznik_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia_skorygow any.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 15:26 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy...: Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytania_11_01_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 15:11 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:27 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok nr III/24/2018 Rady Miejskiej...: Dodanie załącznika [uchwala_budzetowa_gminy_glinojeck_na_2019_rok_nr_iii_24_2018_rady_mie jskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:26 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:25 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_budzetowa_gminy_glinojeck_na_2019_rok_nr_iii_24_2018_rady_mie jskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:24 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Usunięcie załącznika [uchwala_budzetowa_gminy_glinojeck_na_2019_rok_nr_iii_24_2018_rady_mie jskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_2018_r.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 13:23 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok nr III/24/2018 Rady Miejskiej...: Usunięcie załącznika [uchwala_budzetowa_gminy_glinojeck_na_2019_rok_nr_iii_24_2018_rady_mie jskiej_w_glinojecku_z_dnia_20_grudnia_2018_r.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 11:28 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy...: Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytania_10_01_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 09:49 (Iwona Wernicka) Protokoły z sesji: PROTOKÓŁ NR II/2018 z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia...: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan_ii_sesja_rady_miejskiej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 09:33 (Iwona Wernicka) Protokoły z sesji: PROTOKÓŁ NR I/2018 z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:24 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Polskiego Związku Łowieckiego- Zarządu Okręgowego w Ciechanowie...: Dodanie załącznika [komunuikat_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:23 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Wojskowego Koła Łowieckiego nr 301 "Daniel": Dodanie załącznika [komunikat_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:23 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Wojskowego Koła Łowieckiego nr 301 "Daniel": Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:19 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Koła Łowieckiego nr 32 "Bory": Dodanie załącznika [kaomunikat_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:19 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Koła Łowieckiego nr 32 "Bory": Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:18 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Koła Łowieckiego nr 3 "Łoś" : Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:17 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Koła Łowieckiego nr 3 "Łoś" : Dodanie załącznika [komunika_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 11:17 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Komunikat Koła Łowieckiego nr 3 "Łoś" : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 16:02 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 93369
Realizacja: IDcom.pl