Urząd Gminy Glinojeck

Rejestr zmian

18 września 2017 11:25 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 13 września...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_113_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 11:22 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 13 września...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 11:16 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 13 września...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_112_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 11:14 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 13 września...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 11:07 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 12 września...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_111_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 11:05 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 12 września...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 11:01 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 6 września...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_110_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:59 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 6 września...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:51 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 6 września...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_109_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:48 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 6 września...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:37 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 31 sierpnia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_106_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:35 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 31 sierpnia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:21 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 1 sierpnia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_88_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:07 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 1 sierpnia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 10:01 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 24 lipca...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_86_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 09:58 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 24 lipca...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 09:50 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 13 lipca...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_79_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 09:48 (Aneta Licnerska) Zarządzenia: Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 13 lipca...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2017 09:37 (Aneta Licnerska) Regulamin: Regulamin UMIG GLINOJECK : Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_108_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2017 08:34 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Współpracy, Inwestycji i Projektów Unijnych: Dodanie stanowiska: Informatyk.
18 września 2017 08:34 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Współpracy, Inwestycji i Projektów Unijnych: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Pozyskiwania środków finansowych do Budżetu Gminy.
18 września 2017 08:32 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Współpracy, Inwestycji i Projektów Unijnych: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych.
18 września 2017 08:31 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Współpracy, Inwestycji i Projektów Unijnych: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych.
18 września 2017 08:29 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej.
18 września 2017 08:28 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Ewidencji Ludności i nadzoru nad działalnością placówek kultury .
18 września 2017 08:27 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: Dodanie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Kierownik Referatu.
18 września 2017 08:24 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
18 września 2017 08:23 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Ochrony środowiska i ochrony przyrody.
18 września 2017 08:22 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Rolnictwa, leśnictwa, utrzymania czystości i porządku w Gminie.
18 września 2017 08:21 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem Gminy.
18 września 2017 08:20 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu.
18 września 2017 08:19 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko d/s Obsługi Rady, kadr i nadzoru nad działalnością placówek służby zdrowia.
18 września 2017 08:18 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Sekretariat.
18 września 2017 08:17 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska: Dodanie stanowiska: Sekretarz Miasta i Gminy- Kierownik Referatu.
18 września 2017 08:15 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s realizacji zadań głównego księgowego oświaty .
18 września 2017 08:14 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych.
18 września 2017 08:14 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s dochodów budżetowych.
18 września 2017 08:13 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s wydatków budżetowych.
18 września 2017 08:13 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych .
18 września 2017 08:13 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej i funduszu sołeckiego 1/2 etatu.
18 września 2017 08:12 (Dawid Marczewski) Struktura urzędu: Referat Finansowy: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych .
Ilość wyświetleń: 67518
Realizacja: IDcom-web.pl