Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

17 kwietnia 2019 11:13 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 kwietnia 2019 08:10 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_dyrektora_wod_polskie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 08:10 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2019 10:59 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wyłożeniu do publicznego...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_bp_6722_11_36_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2019 10:58 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wyłożeniu do publicznego...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_bp_6722_10_32_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2019 16:20 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: „Zakup i dostawa pomocy i sprzętów...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 kwietnia 2019 16:19 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: „Zakup i dostawa pomocy i sprzętów...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 kwietnia 2019 12:43 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie...: Dodanie załącznika [opinia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:33 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:33 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:33 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:32 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:31 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Obwieszczenie Wody Polskie WA.ZUZ.1.421.79.2019.MW z dn. 4.04.2019 r.: Dodanie załącznika [obwieszczenie_wody_polskie_z_dn_4042019_r__pobor_wod_cukrownia_glinoj eck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 11:30 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Obwieszczenie Wody Polskie WA.ZUZ.1.421.79.2019.MW z dn. 4.04.2019 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 12:01 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzająca...: Dodanie załącznika [opinia_rdos_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 12:01 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzająca...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 12:01 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzająca...: Dodanie załącznika [opinia_rdos.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 12:00 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzająca...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2019 16:06 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck (znak: BP.6733.3.8.2019)...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2019 16:05 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck (znak: BP.6733.3.8.2019)...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2019 09:29 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_konsultacji_spolecznych_pone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2019 09:28 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2019 11:21 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2019/2020 Koła Łowieckiego przy...: Dodanie załącznika [plan_lowiecki_kolo_przy_mr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2019 11:18 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2019/2020 Wojskowego Koła Łowieckiego...: Dodanie załącznika [plan_lowiecki_kolo_301_daniel.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 13:27 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Dodanie załącznika [zawiadomienie_wody_polskie_z_dn_28_marca_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 96770
Realizacja: IDcom.pl