Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

18 lutego 2019 13:35 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2019 13:35 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2019 13:35 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2019 13:33 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2019 15:07 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą przez inwestora...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2019 15:06 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą przez inwestora...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_wojewoda.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2019 15:06 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą przez inwestora...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 12:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 12:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 12:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 12:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2019 12:45 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_21.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 17:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 17:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 17:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 17:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:27 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck informujące, że wydane...: Dodanie załącznika [obwieczeczeie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:27 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck informujące, że wydane...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:25 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck znak: OŚ.6220.6.2018...: Dodanie załącznika [postanowienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:25 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck znak: OŚ.6220.6.2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:20 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:19 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego...: Dodanie załącznika [opinia_wody_polskie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:17 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nie...: Dodanie załącznika [opinia_pwis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 12:17 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:29 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:26 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_39_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_w_sprawie_upowaznienia_do_zlozenia_wniosku_o_zwieksze nie_dofinansowania_projektu_pn_„modernizacja_oczyszczalni_sciekow_w_ ul_stary_garwarz_—_popr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:21 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_39_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_w_sprawie_upowaznienia_do_zlozenia_wniosku_o_zwieksze nie_dofinansowania_projektu_pn_„modernizacja_oczyszczalni_sciekow_w_ ul_stary_garwarz_—_popr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:20 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Usunięcie załącznika [uchwala_nr_iv_39_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_w_sprawie_upowaznienia_do_zlozenia_wniosku_o_zwieksze nie_dofinansowania_projektu_pn_„modernizacja_oczyszczalni_sciekow_w_ ul_stary_garwarz_—_popr.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:20 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_39_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_w_sprawie_upowaznienia_do_zlozenia_wniosku_o_zwieksze nie_dofinansowania_projektu_pn_„modernizacja_oczyszczalni_sciekow_w_ ul_stary_garwarz_—_popr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:14 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_38_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosku_o_interwencje_dotyczaca_nierowne go_traktowania_uczennicy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:14 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_38_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosku_o_interwencje_dotyczaca_nierowne go_traktowania_uczennicy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:10 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_37_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_uchwalenia_gminnego_programu_prze ciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 08:09 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_37_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_uchwalenia_gminnego_programu_prze ciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 16:01 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_36_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojeckuz_ dnia_29_listopada_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 16:01 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_35_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_obs zaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_kondrajec_szlachecki_gmina_ glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 16:01 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_36_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_zmieniajaca_uchwale_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojeckuz_ dnia_29_listopada_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:57 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_35_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_obs zaru_zlokalizowanego_w_obrebie_geodezyjnym_kondrajec_szlachecki_gmina_ glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:52 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_34_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_201 9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:52 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_34_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_201 9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:47 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_33_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 15:47 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_iv_33_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_31_stycznia_ 2019_r_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmi ny_glinojeck.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 14:22 (Cezary Rzemieniewski) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach...: Dodanie załącznika [zp27162019_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 95798
Realizacja: IDcom.pl