Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zmian

09 kwietnia 2019 09:28 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2019 11:21 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2019/2020 Koła Łowieckiego przy...: Dodanie załącznika [plan_lowiecki_kolo_przy_mr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2019 11:18 (Dawid Marczewski) Terminy polowań zbiorowych: Roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2019/2020 Wojskowego Koła Łowieckiego...: Dodanie załącznika [plan_lowiecki_kolo_301_daniel.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:09 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 11:08 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 13:27 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Dodanie załącznika [zawiadomienie_wody_polskie_z_dn_28_marca_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 kwietnia 2019 13:26 (Monika Sarnecka) Komunikaty: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 kwietnia 2019 10:37 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [wyniki_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:37 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_47_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_marca_201 9_r_w_sprawie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:36 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_46_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_marca_201 9_r_w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_ora z_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_miasta_i_gminy_glinojec k_w_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:36 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_45_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_marca_201 9_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2019.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:35 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_47_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_marca_201 9_r_w_sprawie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:34 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:31 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_46_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_marca_201 9_r_w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_ora z_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_miasta_i_gminy_glinojec k_w_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:31 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:25 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_vi_45_2019_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_27_marca_201 9_r_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2019.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:22 (Dawid Marczewski) Uchwały Rady: Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:19 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 10:17 (Dawid Marczewski) Sesje Rady Miejskiej: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 13:01 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze__tablica.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 12:54 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wydaniu decyzji o lokalizacji...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 13:21 (Tomasz Lewandowski) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.57.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 21 stycznia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ci572019_skladu_orzekajacego_rio_w_warszawie_z_dnia_21_sty cznia_2019_r_w_sprawie_wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_plano wanego_deficytu_okreslonego_w_uchwale_budzetowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 13:19 (Tomasz Lewandowski) Opinie RIO: Uchwała Nr Ci.56.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 21 stycznia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_ci562019_skladu_orzekajacego_rio_w_warszawie_z_dnia_21_sty cznia_2019_r_w_sprawie_wydania_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty _dlugu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2019 15:50 (Tomasz Lewandowski) Aktualności: Informacja Głównego Lekarza Weterynarii o ogłoszeniu decyzji Komisji...: Dodanie załącznika [pismo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 marca 2019 14:20 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck (znak: BP.6733.3.6.2019)...: Dodanie załącznika [scam_21.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2019 15:59 (Dawid Marczewski) Komunikaty: Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wszczęciu postepowania...: Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 98353
Realizacja: IDcom.pl