Urząd Gminy Glinojeck

Rejestr zmian

17 grudnia 2018 14:44 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:44 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:44 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [umowa__nr__projekt_po_modyfikacji_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:44 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zaproszenia_po_modyfikacji_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:43 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1___opis_przedmiotu_zamowienia_po_modyfikacji_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:43 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [modyfikacja_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:42 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:44 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Dodanie załącznika [informacja__od_1_stycznia_do_30_wrzesnia_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:44 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Usunięcie załącznika [informacja_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_o_wykonaniu_budzetu_je dnostki_samorzadu_terytorialnego_za_okres_od_1_stycznia_do_30_wrzesnia _2018_roku.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:44 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Dodanie załącznika [informacja_od_1_stycznia_do_30_czerwca_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:44 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Usunięcie załącznika [informacja_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_o_wykonaniu_budzetu_je dnostki_samorzadu_terytorialnego_za_okres_od_1_stycznia_do_30_czerwca_ 2018_roku.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:43 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Dodanie załącznika [informacja_od_1_stycznia_do_31_marca_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:42 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Usunięcie załącznika [informacja_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_o_wykonaniu_budzetu_je dnostki_samorzadu_terytorialnego_za_okres_od_1_stycznia_do_31_marca_20 18_roku.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:39 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Dodanie załącznika [informacja_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_o_wykonaniu_budzetu_je dnostki_samorzadu_terytorialnego_za_okres_od_1_stycznia_do_30_wrzesnia _2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:38 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Dodanie załącznika [informacja_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_o_wykonaniu_budzetu_je dnostki_samorzadu_terytorialnego_za_okres_od_1_stycznia_do_30_czerwca_ 2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:37 (Tomasz Lewandowski) Sprawozdania: INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wykonaniu budżetu jednostki...: Dodanie załącznika [informacja_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck_o_wykonaniu_budzetu_je dnostki_samorzadu_terytorialnego_za_okres_od_1_stycznia_do_31_marca_20 18_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 15:38 (Tomasz Lewandowski) Komunikaty: Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia i decyzji z...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_wojewody_mazowieckiego_o_wydaniu_postanowienia_i_decyzj i_z_dnia_3_grudnia_2018r.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 15:37 (Tomasz Lewandowski) Komunikaty: Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia i decyzji z...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: POSTĘPOWANIE PN: "Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu...: Dodanie załącznika [wyjasnienia_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:47 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [umowa__nr__projekt_po_modyfikacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:47 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_po_modyfikacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 10:46 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [modyfikacja_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 15:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [umowa__nr__projekt.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2018 15:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2018 15:50 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zaproszenia.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2018 15:49 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1___opis_przedmiotu_zamowienia.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2018 15:49 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie załącznika [zaproszenie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2018 15:48 (Anna Pośpiech) Przetargi: Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: "Świadczenie usług pocztowych...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 92326
Realizacja: IDcom.pl