Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 352745
Osoby: 123060
Organy: Rada 122481
Rejestr zmian 74788
Organy: Burmistrz 66870
Statystyka 31956
Stanowiska 30227
Dane główne 18497
Struktura urzędu: Referaty 12367
Redakcja biuletynu 11626
Komunikaty: Decyzja - budowa kurników w Kondrajcu Szlacheckim 6339
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 6036
Komunikaty: Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację... 6014
Komunikaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w... 5965
Przetargi: Przetarg nieograniczony oraz modyfikacja SIWZ na: Budowę studni głębinowej... 5742
Jednostki podległe: Jednostki budżetowe 5453
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4951
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4802
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4673
Komunikaty: Roztrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika USC 4653
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4575
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 4479
Komunikaty: Decyzja - budowa stacji gazowej LPG - Koenergia w Kondrajcu Pańskim 4404
Organy: Rada 4372
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4189
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 4155
Komunikaty: decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 4146
Przetargi: Przetarg Nieograniczony na: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia... 4144
Komunikaty: Postanowienie zobowiązujące do opracowania raprtu o oddziałowaniu na... 4120
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4113
Komunikaty: plan nawozowy przedlożony przez Gospodarstwo Rolne Jegliński Sp. z o.o.... 4093
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej... 4031
Przetargi: Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck. 4003
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3981
Przetargi: Unieważnienie przetargu: Dostawa (zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia... 3971
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu... 3955
Komunikaty: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kostki brukowej na wykonanie... 3897
Komunikaty: Postanowienie o obowiązaku sporządzenia raportu polegającego na odbudowie... 3883
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3856
Komunikaty: Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży 3846
Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej 3828
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3828
Przetargi: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych 3744
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 3737
Komunikaty: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - konkurs na stanowisko... 3726
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3716
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa paliw do pojazdów... 3705
Przetargi: Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 3695
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Budowa studni głębinowej... 3670