Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 403350
Organy: Rada 146814
Osoby: 123060
Rejestr zmian 94220
Organy: Burmistrz 78574
Statystyka 38888
Stanowiska 32807
Dane główne 18497
Struktura urzędu: Referaty 13323
Redakcja biuletynu 12701
Komunikaty: Decyzja - budowa kurników w Kondrajcu Szlacheckim 6569
Przetargi: Przetarg nieograniczony oraz modyfikacja SIWZ na: Budowę studni głębinowej... 6436
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 6435
Komunikaty: Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację... 6375
Komunikaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w... 6225
Jednostki podległe: Jednostki budżetowe 5894
Struktura urzędu: Referat Finansowy 5420
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 5221
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 4979
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4963
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4911
Komunikaty: Roztrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika USC 4808
Komunikaty: Decyzja - budowa stacji gazowej LPG - Koenergia w Kondrajcu Pańskim 4556
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4555
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 4522
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4411
Komunikaty: decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 4403
Organy: Rada 4372
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 4365
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4308
Przetargi: Przetarg Nieograniczony na: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia... 4307
Komunikaty: Postanowienie zobowiązujące do opracowania raprtu o oddziałowaniu na... 4226
Komunikaty: plan nawozowy przedlożony przez Gospodarstwo Rolne Jegliński Sp. z o.o.... 4180
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej... 4148
Przetargi: Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck. 4089
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu... 4075
Przetargi: Unieważnienie przetargu: Dostawa (zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia... 4062
Komunikaty: Postanowienie o obowiązaku sporządzenia raportu polegającego na odbudowie... 4013
Komunikaty: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kostki brukowej na wykonanie... 3992
Jednostki podległe: Służba zdrowia 3962
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3947
Komunikaty: Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży 3936
Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej 3915
Przetargi: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych 3878
Komunikaty: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - konkurs na stanowisko... 3863
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3843
Osoby: Łukasz Kapczyński 3841
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 3813
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 3813