Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 327677
Osoby: 123060
Organy: Rada 114352
Rejestr zmian 69837
Organy: Burmistrz 62137
Statystyka 30370
Stanowiska 29020
Dane główne 18497
Struktura urzędu: Referaty 11799
Redakcja biuletynu 11131
Komunikaty: Decyzja - budowa kurników w Kondrajcu Szlacheckim 6255
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 5819
Komunikaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w... 5813
Komunikaty: Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację... 5774
Przetargi: Przetarg nieograniczony oraz modyfikacja SIWZ na: Budowę studni głębinowej... 5636
Jednostki podległe: Jednostki budżetowe 5176
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4734
Komunikaty: Roztrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika USC 4596
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4571
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4504
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4403
Organy: Rada 4372
Komunikaty: Decyzja - budowa stacji gazowej LPG - Koenergia w Kondrajcu Pańskim 4323
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 4221
Komunikaty: Postanowienie zobowiązujące do opracowania raprtu o oddziałowaniu na... 4068
Komunikaty: plan nawozowy przedlożony przez Gospodarstwo Rolne Jegliński Sp. z o.o.... 4063
Przetargi: Przetarg Nieograniczony na: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia... 4061
Komunikaty: decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 4025
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej... 4000
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3965
Przetargi: Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck. 3958
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3952
Przetargi: Unieważnienie przetargu: Dostawa (zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia... 3946
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 3936
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu... 3895
Komunikaty: Postanowienie o obowiązaku sporządzenia raportu polegającego na odbudowie... 3854
Komunikaty: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kostki brukowej na wykonanie... 3846
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3829
Komunikaty: Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży 3820
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3805
Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej 3802
Przetargi: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych 3714
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 3711
Komunikaty: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - konkurs na stanowisko... 3690
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3690
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa paliw do pojazdów... 3679
Przetargi: Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 3669
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Budowa studni głębinowej... 3646
Przetargi: Sprzedaż nieruchomości gruntowej o Nr działki: 76 o pow. 0,5768ha w miejscowości... 3614