Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 342506
Osoby: 123060
Organy: Rada 118698
Rejestr zmian 72056
Organy: Burmistrz 64550
Statystyka 31125
Stanowiska 29714
Dane główne 18497
Struktura urzędu: Referaty 12160
Redakcja biuletynu 11458
Komunikaty: Decyzja - budowa kurników w Kondrajcu Szlacheckim 6310
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 5965
Komunikaty: Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację... 5911
Komunikaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w... 5891
Przetargi: Przetarg nieograniczony oraz modyfikacja SIWZ na: Budowę studni głębinowej... 5708
Jednostki podległe: Jednostki budżetowe 5357
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4852
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4718
Komunikaty: Roztrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika USC 4630
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4614
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4514
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 4393
Organy: Rada 4372
Komunikaty: Decyzja - budowa stacji gazowej LPG - Koenergia w Kondrajcu Pańskim 4369
Przetargi: Przetarg Nieograniczony na: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia... 4116
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4110
Komunikaty: Postanowienie zobowiązujące do opracowania raprtu o oddziałowaniu na... 4100
Komunikaty: decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 4092
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 4082
Komunikaty: plan nawozowy przedlożony przez Gospodarstwo Rolne Jegliński Sp. z o.o.... 4081
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4055
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej... 4021
Przetargi: Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck. 3984
Przetargi: Unieważnienie przetargu: Dostawa (zakup) węgla kamiennego loco Kotłownia... 3960
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu... 3934
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3917
Komunikaty: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kostki brukowej na wykonanie... 3875
Komunikaty: Postanowienie o obowiązaku sporządzenia raportu polegającego na odbudowie... 3870
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3845
Komunikaty: Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży 3835
Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej 3819
Przetargi: nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych 3730
Komunikaty: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 3728
Komunikaty: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - konkurs na stanowisko... 3713
Komunikaty: Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania... 3706
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa paliw do pojazdów... 3693
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 3686
Przetargi: Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 3685
Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Budowa studni głębinowej... 3659