Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Aktualności zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy Południowej 18B i Fabrycznej 2D.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemców z Zasobu  Mienia  Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się w Glinojecku przy ulicyPołudniowej  18B  m. 13  i  Fabrycznej  2D  m. 4, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów  przypadających  na  zbywane  lokale.

-  Lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym w Glinojecku przy ulicy Południowej 18B m.13, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 59,00m2 wraz z udziałem w gruncie / 0,0769654 części / i piwnicą o pow. użytkowej 9,54m2.

-  Lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym w Glinojecku przy ulicy Fabrycznej 2D m. 4, jest lokalem typu M – 3 o powierzchni użytkowej 49,00m2 wraz z udziałem w gruncie / 0,1424252 / i piwnicą o pow. użytkowej 19,78m2.

Ceny przedmiotowych nieruchomości lokalowych wynoszą:

-         dla lokalu przy ul. Południowej 18B m. 13 w wysokości: 13.003,59zł
/ słownie: trzynaście tysięcy trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy łącznie z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży /;

-         dla lokalu przy ulicy Fabrycznej 2D m. 4 w wysokości: 10.148,04zł 

/ słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych cztery grosze łącznie z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży /.              

Wykazy w powyższej sprawie zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia: 15 maja 2012r.  do  dnia  05 czerwca 2012r., a  następnie  po  upływie tego terminu, przedmiotowe nieruchomości lokalowe zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej  na  rzecz  Najemców  tych  lokali.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2012 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 623
15 maja 2012 14:54 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl