Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2010) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie: Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wniosku w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego

Komunikaty

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wniosku w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 21 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Zawiadomienie: Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wniosku w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego »

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji na przebudowę mostu przez rzekę Wkrę w miejscowsci Płaciszewo, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 11. 2010 r OŚ 7624- 11/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji na przebudowę mostu przez rzekę Wkrę w miejscowsci Płaciszewo, gm. Glinojeck. »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Placiszewo" gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 11. 2010 rok. OŚ 7624-11/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Placiszewo" gm. Glinojeck »

INFORMACJA TKW Glinojeck

Komunikaty

W dniu 2 listopada 2010 roku o godz. 15.00 Miejska Komisja Wyborcza przystąpi do losowania numeru dla listy kandydatów zarejestrowanych komitetów wyborczych. Natomiast 04 listopada 2010 roku o godz. 14.00 odbędzie się losowanie składów...

czytaj więcej o INFORMACJA TKW Glinojeck »

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GLINOJECKU

Komunikaty

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GLINOJECKU Z DNIA 13 października 2010 ROKU Stosownie do art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010...

czytaj więcej o INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GLINOJECKU »

Obwieszczenie

Komunikaty

Glinojeck dnia 18. 10. 2010 r OŚ 7624- 12/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia - budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem w miejscowosci Zalesie, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 18. 10. 2010 r OŚ 7624-12/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia - budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem w miejscowosci Zalesie, gm. Glinojeck »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na na realizacje planowanego przedsięwzięcia pn" Przebudowa mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo" gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 18. 10. 2010 r OŚ 7624- 11/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na na realizacje planowanego przedsięwzięcia pn" Przebudowa mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo" gm. Glinojeck »

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na przebudowę mostu przez rzekę Wkrę w miejscowści Płaciszewo

Komunikaty

Glinojeck dnia 08. 10. 2010 rok OŚ 7624-11/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku...

czytaj więcej o Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na przebudowę mostu przez rzekę Wkrę w miejscowści Płaciszewo »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie - "budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem" w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 28.09. 2010 r OŚ 7624- 12 /2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie - "budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem" w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck »

Realizacja: IDcom.pl