Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja dla predsiębiorgow zajmujących się odbiorem odpadow komunalnych.

Komunikaty

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych Glinojeck, dnia 28 grudnia 2011 roku. Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011...

czytaj więcej o Informacja dla predsiębiorgow zajmujących się odbiorem odpadow komunalnych. »

zezwolenie na odbiór odpadow z terenu Gminy Glinojeck przez ZUK "USKOM" w Mlawie

Komunikaty

Glinojeck, dnia 20 grudzień 2011 r OŚ. 6233.3.2011 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami...

czytaj więcej o zezwolenie na odbiór odpadow z terenu Gminy Glinojeck przez ZUK "USKOM" w Mlawie »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuje X Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Komunikaty

Glinojeck, dnia 07 listopada 2011 r. OŚ. 7021.43.2011 OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy Fabrycznej 2F i Polnej 2D

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemców z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się w Glinojecku przy ulicy: Fabrycznej...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy Fabrycznej 2F i Polnej 2D »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: ...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Władysława Broniewskiego.

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową obejmującą działki o Nr: 1368 o powierzchni 0,0406ha i 1369 o powierzchni 0,0406ha, o łącznej powierzchni...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Władysława Broniewskiego. »

Realizacja: IDcom.pl