Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2012) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy: Polnej 2E/14 i Polnej 2G/10

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemców z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się w Glinojecku przy ulicy: Polnej...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy: Polnej 2E/14 i Polnej 2G/10 »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy: Polnej 2H/11 i Fabrycznej 31A/6

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemców z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się w Glinojecku przy ulicy: Polnej...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych w Glinojecku przy ulicy: Polnej 2H/11 i Fabrycznej 31A/6 »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - miasta Glinojeck; - dla obszaru położonego w obrebie Rumoka; - dla obszaru części działki nr 112/2 we wsi Kondrajec Szlachecki; - dla obszaru położonego w obrębie Źeleźnia wraz...

czytaj więcej o Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gmina Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck, dnia 21 września 2012 r OŚ. 7624-6/10/2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gmina Glinojeck »

Realizacja: IDcom.pl