Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2016) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Gen. Józefa Bema 5 m. 1

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul....

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Gen. Józefa Bema 5 m. 1 »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscwości Ościsłowo, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck, dnia 07 grudnia 2016 r OŚ.6220.5.2016 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz....

czytaj więcej o Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscwości Ościsłowo, gm. Glinojeck »

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 08 grudnia 2016 r OŚ. 6220.6.2016 Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck. »

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 08 grudnia 2016 r OŚ. 6220.6.2016 Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck. »

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 31-Zygmuntowo

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 32/1 o powierzchni 0,0907ha, położoną w obrębie 31-Zygmuntowo, gmina Glinojeck. Przedmiotowa...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 31-Zygmuntowo »

Realizacja: IDcom.pl