Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2010) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku preprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowiski dla planowanej do budowy SUW Zalesie wraz z wyposażeniem.

Komunikaty

Glinojeck dnia 27. 09 . 2010 rok OŚ 7624-12/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o...

czytaj więcej o Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku preprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowiski dla planowanej do budowy SUW Zalesie wraz z wyposażeniem. »

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Komunikaty

 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości gruntowe oznaczone Nr działek: - 18/1 o powierzchni 0,1908ha / Kw. Nr 25089 /, położoną na terenie obrębu Wólka...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych »

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Leśnej

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną Nr działki: 1319/1 o powierzchni 245m2 / Kw. Nr 28473 /, położoną na terenie obrębu: Glinojeck...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Leśnej »

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowe drogi w miejscowości Wólka Garwarska, gm. Glinojeck

Komunikaty

 Glinojeck dnia 15. 09. 2010 r OŚ 7624- 8/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowe drogi w miejscowości Wólka Garwarska, gm. Glinojeck »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w miejscowści Wólka Garwarska, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 09. 2010 r OŚ 7624-8/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w miejscowści Wólka Garwarska, gm. Glinojeck. »

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja na przebudowę drogi gminnej w miejscowści Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 09. 2010 r OŚ 7624- 9/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja na przebudowę drogi gminnej w miejscowści Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 09. 2010 r OŚ 7624-9/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki gm. Glinojeck »

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem"

Komunikaty

Glinojeck dnia 14. 09. 2010 r OŚ. 7624 –12/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postepowania na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem" »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administacyjnego na realizacje przedsięwzięcia pn" przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska "

Komunikaty

Glinojeck dnia 30. 08. 2010 r OŚ 7624- 8/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 49 ( liczba stron postępowania przekracza 20 ) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administacyjnego na realizacje przedsięwzięcia pn" przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska " »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki", gm. Glinojck

Komunikaty

Glinojeck dnia 30. 08. 2010 r OŚ 7624- 9 /2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki", gm. Glinojck »

Realizacja: IDcom.pl