Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowe drogi gminnej Stary Garwarz - Wkra, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 25. 09.2009 r Oś 7624-31/09 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowe drogi gminnej Stary Garwarz - Wkra, gm. Glinojeck »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przebudowę drogi gminnej Stary Garwarz-Wkra gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 11. 09. 2009 r OŚ 7624- 31/09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przebudowę drogi gminnej Stary Garwarz-Wkra gm. Glinojeck »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi gminnej Malżyn-Płaciszewo, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 16. 09.. 2009 r OŚ. 7624 – 32 /09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz....

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi gminnej Malżyn-Płaciszewo, gm. Glinojeck »

Postanowienie no odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Garwarz - Wkra gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 11.09. 2009 rok OŚ 7624-31/09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.156 w związku z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1, 74 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października...

czytaj więcej o Postanowienie no odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Garwarz - Wkra gm. Glinojeck »

Realizacja: IDcom.pl