Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2010) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego na przebudowę mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 23. 08.2010 r OŚ. 7624 –11/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego na przebudowę mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck »

obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowskowych uwarunkowaniach na przebudowę ul. Paśniki w Glinojecku.

Komunikaty

Glinojeck dnia 28. 07. 2010 r OŚ 7624- 10 /2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej o obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowskowych uwarunkowaniach na przebudowę ul. Paśniki w Glinojecku. »

Decyzja o odstaąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Pańniki w Glinojecku gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 28. 07. 2010 r OŚ 7624-10/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Decyzja o odstaąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Pańniki w Glinojecku gm. Glinojeck. »

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego.

Komunikaty

Glinojeck dnia 22. 07. 2010 r OŚ 7624- 7/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego. »

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 30. 06. 2010 rok OŚ 7624-10/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu...

czytaj więcej o Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku, gm. Glinojeck. »

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu.

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ulicy: Polnej 2E m....

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. przebudowa ul. Paśniki w Glinojecku.

Komunikaty

Glinojeck dnia 26. 05.2010 r OŚ. 7624 –10/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. przebudowa ul. Paśniki w Glinojecku. »

Realizacja: IDcom.pl