Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o śrowiskowych uwarunkowaniach na zmianę obsady brojlerów w kurnikach w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 23 września 2013 r OŚ. 6220.5.2013 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wydaniu decyzji o śrowiskowych uwarunkowaniach na zmianę obsady brojlerów w kurnikach w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck. »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na zmianę- zwiększenie obsady brojlerów w istniejących kurnikach w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck, dnia 23 września 2013 r OŚ. 6220.5.2013 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 59 ust. 1, pkt. 1, art. 61 ust. 1, pkt. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 72 ust....

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na zmianę- zwiększenie obsady brojlerów w istniejących kurnikach w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę mostu w miejscowości Placiszewo, gm. Glinojecj

Komunikaty

Glinojeck dnia 20 września 2013 r. OŚ.7624-11/2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę mostu w miejscowości Placiszewo, gm. Glinojecj »

Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych dla CEDROB S.A. ul. Płocka 5 w Ciechanowie

Komunikaty

Glinojeck, dnia 26 sierpnia 2013 r. OŚ. 6233.3. 2013 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ) oraz z art. 7 ust. 1, pkt. 2, ust. 6, art....

czytaj więcej o Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych dla CEDROB S.A. ul. Płocka 5 w Ciechanowie »

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażami, położonych w Glinojecku przy ul. Polnej i Południowej

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Glinojeck nieruchomości gruntowe obejmujące działki oznaczone Nr: 778/144 o powierzchni 0,0020ha,778/145 o powierzchni 0,0020ha...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażami, położonych w Glinojecku przy ul. Polnej i Południowej »

Realizacja: IDcom.pl