Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn. przebudowa drogi gminnej Staryry Garwarz - Wkra.

Komunikaty

Glinojeck dnia 28. 08. 2009 r OŚ. 7624 – 31 /09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz....

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn. przebudowa drogi gminnej Staryry Garwarz - Wkra. »

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ba budowę studni głębinowej w Glinojecku

Komunikaty

Glinojeck dnia 28. 08. 2009 r Oś 7624-28/09 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ba budowę studni głębinowej w Glinojecku »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej w Glinojecku

Komunikaty

Glinojeck dnia 28. 08. 2009 r OŚ 7624-28 /09 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej w Glinojecku »

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja na przebudowę drogi gminnej Budy rumockie-Huta -Dukt

Komunikaty

Glinojeck dnia 25. 08. 2009 r Oś 7624-5/09 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja na przebudowę drogi gminnej Budy rumockie-Huta -Dukt »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na prz4ebudowę drogi Budy Rumockie-Huta-Dukt w miejscowości Śródborze ( poszerzenie drogi )

Komunikaty

Glinojeck dnia 25. 08. 2009 r OŚ 7624-5 /09 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na prz4ebudowę drogi Budy Rumockie-Huta-Dukt w miejscowości Śródborze ( poszerzenie drogi ) »

Sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej teren zabytkowego parku podworskiego w Luszewie gmina Glinojeck

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr działek: 340/2 i 536 o łącznej powierzchni 1,6096ha / Kw. Nr 2320 i Kw. Nr 22527 /, położonej...

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej teren zabytkowego parku podworskiego w Luszewie gmina Glinojeck »

Przeznaczenie do sprzedaży działek pod budowę garaży w Glinojecku przy ul. Polnej i Południowej

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości gruntowe obejmujące działki o Nr: 778/139 o powierzchni 21m2, 778/140 o powierzchni 20m2, 778/142 o powierzchni 20m2,...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży działek pod budowę garaży w Glinojecku przy ul. Polnej i Południowej »

Realizacja: IDcom.pl