Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi powiatowej Malużyn-Bielawy, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 24 maj 2011 r OŚ. 6220.8.2011 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art.49 i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi powiatowej Malużyn-Bielawy, gm. Glinojeck »

decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sulerzy z, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 14 kwietnia 2011 r OŚ. 6220.3.2011 D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), oraz art. 59 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art....

czytaj więcej o decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sulerzy z, gm. Glinojeck. »

UCHWAŁA Nr 94/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2011 r.

Komunikaty

UCHWAŁA Nr 94/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 94/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2011 r. »

Realizacja: IDcom.pl