Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2016) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia realizowanego przez Sp. z o.o. "JAWAR" w m. Zygmuntowo, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 29 kwietnia 2016 r OŚ. 6220.7.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ) ), w związku z pismem Inwestora „JAWAR”...

czytaj więcej o Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia realizowanego przez Sp. z o.o. "JAWAR" w m. Zygmuntowo, gm. Glinojeck. »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) zwołuję XII Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: Otwarcie,...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2B m. 8

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul....

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2B m. 8 »

Decyzja zmieniajaca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Cukrownia Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dn. 17 lutego 2016 roku OŚ. 6220. 1.2014 D E C Y Z J A ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej o Decyzja zmieniajaca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Cukrownia Glinojeck »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm. ) zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: ...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Fabrycznej 2B m. 6.

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015...

czytaj więcej o Wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Fabrycznej 2B m. 6. »

Realizacja: IDcom.pl