Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2010) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o wydanej decyzji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1231 W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz, ul.Wojska polskiego w Glinojecku w km. 0+16--1+500 .

Komunikaty

Glinojeck dnia 24. 02. 2010 r OŚ 7624- 39/09/10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wydanej decyzji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1231 W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz, ul.Wojska polskiego w Glinojecku w km. 0+16--1+500 . »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 04. 02. 2010 rok OŚ 7624-40/09/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck »

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki

Komunikaty

Glinojeck dnia 04. 02. 2010 rok OŚ 7624-40/09/10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu...

czytaj więcej o Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej o nr 1231 W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz, ul. Wojska Polskiego w Gllinojecku, w km. 0+160-1+500

Komunikaty

Glinojeck dnia 03. 02. 2010 r OŚ 7624- 39 /09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku...

czytaj więcej o Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej o nr 1231 W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz, ul. Wojska Polskiego w Gllinojecku, w km. 0+160-1+500 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia na budowę drogi w miejscowości Ogonowo. gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 26. 01.2010 r OŚ. 7624 –5 /2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępownia na budowę drogi w miejscowości Ogonowo. gm. Glinojeck »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 26. 01.2010 r OŚ. 7624 –5 /2010 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogonowo gm. Glinojeck »

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemców z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomości lokalowe obejmujące komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się w Glinojecku przy ulicy:...

czytaj więcej o Przeznaczenie do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. »

Realizacja: IDcom.pl