Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi Maluzyn -Płaciszewo, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck, dnia 14 luty 2013 r OŚ. 6220.1.2013 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi Maluzyn -Płaciszewo, gm. Glinojeck »

Przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej o nr działki: 870/14 w Glinojecku

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste z Zasobu Mienia Komunalnego udział wynoszący 0,1695 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki: 870/14 o powierzchni...

czytaj więcej o Przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej o nr działki: 870/14 w Glinojecku »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ulicy Ciechanowskiej 10 m. 3.

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, podaję do publicznej wiadomości,...

czytaj więcej o Przeznaczenie do wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ulicy Ciechanowskiej 10 m. 3. »

Realizacja: IDcom.pl