Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm. ) zwołuję XIV Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: Otwarcie,...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Przeznaczenie do wynajmu lokali socjalnych w komunalnym budynku mieszkalnym w Glinojecku przy ul. Polnej 2A.

Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r.,...

czytaj więcej o Przeznaczenie do wynajmu lokali socjalnych w komunalnym budynku mieszkalnym w Glinojecku przy ul. Polnej 2A. »

Dezyzja w sprawie wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Oś.6220.8.2015 z dnia 03 listopada 2016 roku.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 03 listopada 2016 r OŚ. 6220.8.2015 Decyzja Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 162 § 1 pkt. 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.) działając...

czytaj więcej o Dezyzja w sprawie wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Oś.6220.8.2015 z dnia 03 listopada 2016 roku. »

Zawiadomienienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck, dnia 03 listopada 2016 r OŚ.6220.6.2016 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz....

czytaj więcej o Zawiadomienienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck. »

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: Otwarcie,...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ »

Realizacja: IDcom-web.pl