Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dukt-Krusz, Śródborze, gm. Glinojeck

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 06. 2009 r OŚ. 7624 – 21 /09 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dukt-Krusz, Śródborze, gm. Glinojeck »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitranej - podciśnieniowej Dukt krusz, Śródborze, gm. Glinojeck.

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 06. 2009 r OŚ. 7624 – 21 /09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. Uz 2000...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitranej - podciśnieniowej Dukt krusz, Śródborze, gm. Glinojeck. »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowe kanalizacji sanitranej w ul. Płockiej w Glinojecku

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 06. 2009 r OŚ. 7624 – 22 /09 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowe kanalizacji sanitranej w ul. Płockiej w Glinojecku »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Glinojecku

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 06. 2009 r OŚ. 7624 – 22 /09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. Uz...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Glinojecku »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Glinojecku

Komunikaty

Glinojeck dnia 15. 06. 2009 r OŚ. 7624 – 23 /09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. Uz 2000 roku...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Glinojecku »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę wodociągu tłocznego Glinojeck - Kondrajec Pański 2x4,5 km

Komunikaty

Glinojeck dnia 04. 06. 2009 r OŚ. 7624 – 18 /09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę wodociągu tłocznego Glinojeck - Kondrajec Pański 2x4,5 km »

Postanowienie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dukt

Komunikaty

Glinojeck dnia 03. 06. 2009 rok OŚ 7624-13 /09 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1 w związku z art.156 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu...

czytaj więcej o Postanowienie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dukt »

Realizacja: IDcom.pl