Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Glinojeck dla obszaru działek położonych w obrębie: Kondrajec Szlachecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_kondrajec_szlachecki.pdf [2.02 MB]
uzasadnienie_do_uchwaly_kondrajec_szlachecki.docx [24.57 KB]
prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_mpzp.pdf [6.29 MB]
glinojeck_kondrajec_szlachecki__do_wylozenia_29102018.docx [239.02 KB]
glinojeckkondrajec_szlachplan_do_wylozenia_29102018.jpg [1.31 MB]