Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn. "Budowa GPZ Glinojeck na gruntach oz. nr. dz. 31/5 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:

opinia_rdos.pdf [1.07 MB]