Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

INFORMACJA: o możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA

o możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., po raz pierwszy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 72 poz.467), prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

1.   wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,    a    także    wyborcy    posiadający    równoznaczne
orzeczenie organu rentowego, tj:

-        całkowitej niezdolności do pracy,

-        niezdolności do samodzielnej egzystencji,

-        orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

-        orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów

a także osoby o  stałej  albo długotrwałej  niezdolności  do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

2.  wyborcy,  którzy najpóźniej  w dniu głosowania,  tj.  20 czerwca br.
ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:

1.           wpisana do rejestru wyborców w Mieście i Gminie Glinojeck,

2.           posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej, jak również osoba będąca mężem zaufania.

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed wyborami tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.

Szczegółowych informacji dotyczących głosowania przez pełnomocnika udziela pracownik Miasta i Gminy Glinojeck - Pani Barbara Siwakowska pok. Nr 7, tel. (23) 674 28 14.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

/-/ Waldemar Godlewski

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: B. Siwakowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2010 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Rzemieniewski
Ilość wyświetleń: 1664
21 maja 2010 10:46 Cezary Rzemieniewski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl