Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie: Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wniosku w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego

Zawiadomienie

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
o wniosku w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 21 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 roku,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz 1227 ze zmianami)

 

 

Zawiadamiam,

że w dniu 28.11.2010 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla planowanej inwestycji „Przyśpieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem , odpływem wód popłucznych i sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 97/1,97/2, 98/1, 99/1, 96, 101, 161, 238 w miejscowości Zalesie, której inwestorem będzie Gmina Glinojeck 06-450 Glinojeck”.
Z materiałami w sprawie oraz treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku (pokój nr 6) w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck

- ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu prowadzącego przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń

- przekazanie informacji sołtysowi sołectwa Zalesie celem podania do publicznej wiadomości zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A. Makowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Rzemieniewski
Ilość wyświetleń: 546
24 stycznia 2011 09:47 Cezary Rzemieniewski - Zmiana danych dokumentu.
01 grudnia 2010 14:31 Cezary Rzemieniewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl