Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Władysława Broniewskiego.

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży  z Zasobu  Mienia  Komunalnego nieruchomość gruntową obejmującą działki o Nr: 1368 o powierzchni 0,0406ha i 1369 o powierzchni 0,0406ha, o łącznej powierzchni 0,0812ha, położoną na terenie obrębu:   Glinojeck przy ulicy Władysława Broniewskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych – 108 MN zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta  Glinojeck.

Nieruchomość  ta jest  w  pełni  uzbrojona. Istnieje  możliwość  podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, linii energetycznej i telefonicznej.

Cena przedmiotowej nieruchomości gruntowej zgodnie z wyceną i 23% VAT oraz kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynosi: 43.500,00zł brutto         / słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych /.

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia: 13 września 2011r.do  dnia  04 października 2011r.,  a  następnie  po  upływie   terminu przewidzianego w art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa nieruchomość zostanie ogłoszona do sprzedaży  w  drodze  przetargu.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości gruntowej można uzyskać  w  Urzędzie  M.  i  G.  Glinojeck, ulica Płocka 12 - pokój Nr 19, tel. /23/ 674-2803.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2011 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 665
13 września 2011 12:49 Barbara Kupniewska - Zmiana danych dokumentu.
13 września 2011 12:47 Barbara Kupniewska - Zmiana danych dokumentu.
13 września 2011 12:43 Barbara Kupniewska - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl