Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2013  roku,  poz. 594 ze zmianami) zwołuję  XXIV  Sesję  Rady  Miejskiej w Glinojecku  następującym  porządkiem  dziennym:

 

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Podjęcie  uchwał:

1)     w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

     6. Zapytania i wolne wnioski.

 

         Informując  o  powyższym,  proszę  o  udział  w  obradach  Sesji,  która  odbędzie  się  w  dniu  19 grudnia 2013  roku  o  godzinie  12.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Glinojecku.

 

 

 

                                                     /-/ Przewodniczący Rady

                                                       Andrzej Gontarski

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2013 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 644
18 grudnia 2013 08:17 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl