Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 1422/9 o pow. 0,0216 ha przy ul. Torfa Załęskiego

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do dzierżawy z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki: 1422/9 o powierzchni 0,0216ha (Kw. PL1C/00028473/0), położoną na terenie obrębu: 1-Glinojeck przy ulicy Torfa Załęskiego, stanowiącą teren usług i urządzonej zieleni publicznej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla właściciela (104 U,ZP), zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glinojeck.   

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości gruntowej zgodnie z wyceną wynosi: 1.135,00zł (słownie: tysiąc sto trzydzieści pięć złotych). Do powyższego czynszu w pierwszym roku dzierżawy, tj. za 2014r., doliczone zostaną koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia: 23 grudnia 2013r.  do dnia 13 stycznia 2014r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości gruntowej można uzyskać w Urzędzie M. i G. Glinojeck, ulica Płocka 12 - pokój Nr 19,  tel. 23 674-2803.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2013 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 343
23 grudnia 2013 14:16 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl