Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Wynajem lokali socjalnych w oddanym do użytkowania komunalnym budynku mieszkalnym w Glinojecku przy ul. Polnej 2A.

                                                                                                O G Ł O S Z E N I E

       Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz.782 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r., podaję do publicznej wiadomości, że został oddany do użytkowania komunalny budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Glinojecku przy ul. Polnej 2A. Przedmiotowy budynek obejmuje łącznie 20 lokali socjalnych, w tym 5 (pięć) wolnych lokali socjalnych typu M-4 (dwa lokale) i M-2 (trzy lokale), przeznaczonych do przydziału. Powyższe lokale socjalne składają się z trzech pokoi (M-4) lub jednego pokoju (M-2), kuchni, przedpokoju i łazienki oraz wyposażone są w centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę oraz kanalizację i energię elektryczną.

Osoby nie posiadające tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego ani nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a której dochody gospodarstwa domowego, nie przekraczają wysokości określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Glinojecku, zainteresowane wynajęciem (zamianą) powyższych lokali socjalnych, mogą składać podania oraz deklaracje o dochodach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck-pokój Nr 1 (deklaracje o wysokości dochodów wydawane są w pokoju nr 19), w terminie do dnia: 28 grudnia 2015r.

Po upływie tego terminu, powołana w tym celu Komisja Mieszkaniowa dokona sprawdzenia i oceny warunków mieszkaniowych rodzin ubiegających się o przydział (zamianę) lokali socjalnych w Glinojecku przy ul. Polnej 2A.

       

Sprawę prowadzi i wyjaśnień udziela: Barbara Kupniewska

                                                    tel. 23 674-2803

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2015 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 341
08 grudnia 2015 15:36 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl