Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej Krusz - Kamionka" gm. Glinojeck

Glinojeck, dnia 10 grudnia 2015 r.

OŚ.6220.6.2015

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Krusz – Kamionka” gm. Glinojeck, na terenie oznaczonym nr ew. działek: 197, 345, 402, 403, 404, 405, 406, 319 w obrębie nr 4 Dukt, 83, 84, 85, 86, 90, 74, 75, 82, 87, 88, 89 w obrębie nr 4 Juliszewo, zostało zakończone.

W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i dowodów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.  Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie na podstawie posiadanego materiału dowodowego.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, ul. Płocka 12, pok. nr 19, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez:

1)     wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck;

2)     zamieszczenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck;

3)     przekazanie sołtysom miejscowości Dukt-Krusz i Juliszewo celem zapoznania z treścią zawiadomienia mieszkańców sołectwa.

 

Otrzymują:

  1. Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck,
  2. Pełnomocnik Inwestora – Usługi Projektowe, Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława,
  3. Strony postępowania wg akt sprawy
  4. Sołtys sołectwa Dukt-Krusz w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom,
  5. Sołtys miejscowości Juliszewo w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom,
  6. A/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku dnia 10.12.2015 r., na okres 14 dni, tj. do dnia 24.12.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………….

 

Sporządziła: Monika Sarnecka, tel. 23 674 00 17 wew. 204

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Sarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Sarnecka
Ilość wyświetleń: 250
10 grudnia 2015 13:21 Monika Sarnecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 13:20 Monika Sarnecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl