Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie informuję, że  na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z  2015  roku,  poz. 1515)  zwołuję  Nadzwyczajną Sesję  Rady  Miejskiej  w  Glinojecku z  następującym  porządkiem  dziennym:

 

  1.   Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2.   Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3.   Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  4.   Podjęcie  uchwał:

1)    w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Wólka Garwarska;

2)    w sprawie  zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

      5.  Zapytania i wolne wnioski.

 

         Informując  o  powyższym,  proszę  o  udział  w  obradach  Sesji,  która  odbędzie  się w  dniu 22 grudnia 2015  roku  o  godzinie  10.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta i  Gminy w Glinojecku.

 

 

 

 

                                                                                  /-/Przewodniczący Rady

 

                                                                                       Grzegorz Sikorski

        

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 394
16 grudnia 2015 11:04 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl