Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 12

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 12, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.

Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 12, jest lokalem typu M – 5 o powierzchni użytkowej 71,50 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 856/10000 części i piwnicą o powierzchni użytkowej 10,00 m2.                            

Wartość komunalnej nieruchomości lokalowej w Glinojecku przy ul. Polnej 2I (i) m. 12, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 85% wartości rynkowej tego lokalu, wynosi: 15.540,60 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100). Powyższa kwota powiększona o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, stanowiła będzie cenę sprzedaży tego lokalu. Jednocześnie nabywca lokalu zobowiązany będzie do zapłaty pierwszej opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.                                  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 13 września 2017 r., do dnia  4 października 2017 r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość lokalowa zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy tego lokalu.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2017 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 62
13 września 2017 14:03 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl