Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZ. 13.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.)

 

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2.  Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3.  Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
  4.  Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5.  Wystąpienia zaproszonych gości.
  6.  Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  8.  Podjęcie  uchwał:

1)  w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

3)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck;

4)  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck.

         7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

         8. Oświadczenia i wolne wnioski.

         9. Zakończenie obrad.

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2017 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 146
20 września 2017 09:55 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl