Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

21 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZ. 10.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  obrad.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  8. Podjęcie  uchwał:

1)   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck:

a)  przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

d) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

e)  dyskusja nad projektem uchwały,

f)   głosowanie nad przyjęciem uchwały.

2)   Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok:

a)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)   odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

d)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej

e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)    głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

g)   głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez      

     Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

h)   głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)   w sprawie określenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i obiektów kulturalnych na terenie gminy Glinojeck;

4)   w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy  ul. Targowej 6, zajmowanego przez gabinet stomatologiczny;

5)   w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck;                                                                                 

6) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;       

7) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia.

9. Oświadczenie Rady Miejskiej w Glinojecku wyrażające stanowisko w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie.                                               

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                                      

11. Oświadczenia i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                    

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2017 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 113
13 grudnia 2017 09:29 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl