Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU

31 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZ. 13.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  8. Podjęcie  uchwał:

1)  w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego;

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej;

6) w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w miejscowości Ościsłowo 43, zajmowanego przez punkt apteczny;

8) w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck;

9) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

     9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2017 roku.

    10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od  01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

    11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                   

    12.  Oświadczenia i wolne wnioski.

    13.  Zakończenie obrad.

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 149
25 stycznia 2018 09:18 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl