Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku komunalnym w miejscowości Wólka Garwarska 22a

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do wynajmu na rzecz dotychczasowego Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, lokal użytkowy o łącznej powierzchni 40 m2, znajdujący się w budynku komunalnym w miejscowości Wólka Garwarska 22a,  Glinojeck-gm., a zajmowany przez sklep spożywczo-przemysłowy.   

Miesięczna wysokość czynszu najmu przedmiotowego lokalu użytkowego wynosi: 50,00 zł netto plus należny podatek VAT (słownie: pięćdziesiąt złotych plus należny podatek VAT) tj. kwota brutto w wysokości: 61,50 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych, 50/100 łącznie z 23% VAT).  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 31 stycznia 2018 r., do dnia 20 lutego 2018 r., a następnie po upływie tego terminu, komunalny lokal użytkowy zajmowany przez sklep spożywczo-przemysłowy, zostanie wynajęty w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy tego lokalu.

 

 

 

 

        

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 73
31 stycznia 2018 10:58 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl