Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do wynajmu lokalu użytkowego, znajdujacego się w komunalnym budynku mieszkalnym w Glinojecku przy ul. Targowej 6/2.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do wynajmu na rzecz dotychczasowego Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, lokal użytkowy o powierzchni ogólnej 75,40 m2, znajdujący się w komunalnym budynku mieszkalnym w Glinojecku przy ul. Targowej 6/2, a zajmowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego DPD SPZZOZ w Płońsku.  

Miesięczna wysokość czynszu najmu przedmiotowego lokalu użytkowego, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 857,00 zł netto plus należny podatek VAT (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem złotych plus należny podatek VAT).  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 27 czerwca 2018 r., do dnia 17 lipca 2018 r., a następnie po upływie tego terminu, komunalny lokal użytkowy zajmowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego DPD SPZZOZ w Płońsku, zostanie wynajęty w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy tego lokalu.

 

 

 

 

                                     

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 107
27 czerwca 2018 12:00 Barbara Kupniewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 11:58 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl