Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do wynajmu socjalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2A m. 4

 O G Ł O S Z E N I E

 

       Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016 r., podaję do publicznej wiadomości, że został zwolniony socjalny lokal mieszkalny typu M-2 o powierzchni użytkowej 26,30 m2, położony w Glinojecku przy ul. Polnej 2A m. 4.

Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z termy elektrycznej.

    Osoby zainteresowane wynajęciem powyższego lokalu socjalnego, winny składać podania oraz deklaracje o dochodach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck - pokój Nr 1 (deklaracje o wysokości dochodów wydawane są w pokoju nr 19), w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. (włącznie).

Po upływie tego terminu, powołana w tym celu Komisja Mieszkaniowa dokona sprawdzenia i oceny warunków mieszkaniowych rodzin ubiegających się o przydział socjalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2A m. 4.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 88
10 lipca 2018 11:13 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl