Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU

25 LIPCA 2018 ROKU O GODZ. 13.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY
W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  8. Podjęcie  uchwał:

1)    w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018;

2)    w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

3)     w sprawie zmiany uchwały nr XXII/241/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck;

4)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kowalewko, gmina Glinojeck;

5)    w sprawie przekazania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.

      9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                   

     10. Oświadczenia i wolne wnioski.

      11. Zakończenie obrad.

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2018 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 194
18 lipca 2018 10:43 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 10:42 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl