Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uchwały Rady (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr 148/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/148/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15...

czytaj więcej o Uchwała Nr 148/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 147/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/147/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego „Spróbuj zmienić swoje życie”...

czytaj więcej o Uchwała Nr 147/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 146/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/146/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na podstawie...

czytaj więcej o Uchwała Nr 146/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 145/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/145/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub...

czytaj więcej o Uchwała Nr 145/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 144/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/144/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ; udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w Zygmuntowie. Na podstawie art.l0 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o Uchwała Nr 144/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 143/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/143/09 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Glinojeck do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego...

czytaj więcej o Uchwała Nr 143/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 142/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/142/09 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ościsłowo. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

czytaj więcej o Uchwała Nr 142/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 141/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/141/ 09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami na terenie Gminy Glinojeck. ...

czytaj więcej o Uchwała Nr 141/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 140/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/140 /09 RADY MIEJSKIEJ w GLINOJECKU z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu...

czytaj więcej o Uchwała Nr 140/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku 31 marca 2009 roku »

Uchwała Nr 139/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/139/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591...

czytaj więcej o Uchwała Nr 139/XXIV/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2009 roku »

Realizacja: IDcom.pl