Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uchwały Rady (2010) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA NR XXXVI/222/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XXXVI/222/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uruchomienia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie. Na podstawie art. 7 ust. l pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXXVI/222/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 sierpnia 2010 roku »

UCHWAŁA Nr XXXVI/221/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXXVI/221/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zasad dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXXVI/221/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku »

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Uchwały Rady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz par. 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego ...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku »

Uchwała Nr XXXVI/219/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Uchwały Rady

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXVI/219/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010 roku »

Uchwała Nr XXXVI/218/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVI/218/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXVI/218/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010 roku »

Uchwała Nr. XXXVI/217/2010r. RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr. XXXVI/217/2010r. RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 - 2a i ust. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza...

czytaj więcej o Uchwała Nr. XXXVI/217/2010r. RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 11 sierpnia 2010 roku »

UCHWAŁA Nr XXXV/216/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXXV/216/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębie Rumoka. ...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXXV/216/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 czerwca 2010 r. »

UCHWAŁA Nr XXXV/215/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXV/215/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXXV/215/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 czerwca 2010 r. »

Uchwała Nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 maja 2010 roku

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn....

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 maja 2010 roku »

Uchwała NR XXXIII/213/10 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XXXIII/213/10 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4...

czytaj więcej o Uchwała NR XXXIII/213/10 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 30 kwietnia 2010 roku »

Realizacja: IDcom.pl