Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestry i ewidencje zobacz archiwum »

POSTANOWIENIE DOT. SPORZĄDZENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel pod nazwą Wola Młocka Nr 2646/1271 zlokalizowanej na gruntach w miejscowości Woła Młocka Gm. Glinojeck na działce ozn. Nr 81/1.

Wniosek o udzielenia zezwolenia w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Glinojeck

Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia istniejącego budynku warsztatu na stanowisko demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce ozn. Nr 196/21 połozonej we wsi Dreglin, Gm. Glinojek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2006 16:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1082
23 listopada 2006 08:52 Administrator - Usunięto załącznik
23 listopada 2006 08:52 Administrator - Zmieniono opis załącznika
23 listopada 2006 08:53 Administrator - Dodano załącznik
Realizacja: IDcom.pl